Ellen Rogde


Portrett Ellen Rogde

Ellen deltar på årets konferanse med innlegget;

«Ruters prinsipper for ekstern deling av data»

i parallellsesjon 1. “Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?”

Å innta en proaktiv tilnærming til ekstern deling av data støtter oppunder Ruters strategiske målsetninger om å jobbe for bærekraftig bevegelsesfrihet for innbyggerne.

Ellen Rogde er markedsdirektør i Ruter AS og har vært en del av Ruters utviklingsreise siden 2008. Ellen er utdannet siviløkonom fra University of Windsor og har en Executive MBA fra NHH. Hun har i tillegg fullført det prestisjetunge lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet ved AFF/NHH. Ellen har lang fartstid i sentrale lederposisjoner både i offentlig og privat sektor, og har jobbet i skjæringspunktet mellom marked og myndighet, forretning og politikk. Kundebehov er drivkraften i Ellens arbeid, hvor teknologi og digitale løsninger er det viktigste virkemiddelet. Tidligere arbeidsgivere er blant annet Telenor og RiksTV.

Ellen har tidligere vært styremedlem i Trafikanten AS, og er nå styremedlem både i Sporveien Media AS, og Konsentra AS.