Pål Midtlien Danielsen


Portrett av Pål Midtlien Danielsen

Pål deltar på konferansen med innlegget

«Muligheter og barrierer innen datadrevet utvikling»

i parallellsesjon 1. «Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?

Pål Midtlien Danielsen leder innovasjonsprogrammet i Jernbanedirektoratet. Han har bred erfaring innen innovasjonsarbeid og kom til direktoratet fra stillingen som Innovasjonsdirektør ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). Han har tidligere arbeidet i Kjeller Innovasjon, Teknologisk Institutt og Forskningsrådet