Frode Kjos


Portrett Frode Kjos

Frode bidrar inn i årets konferanse med innlegget

Endrede verdikjeder gir nye forretningsmodeller;  Vi står midt i en transportrevolusjon hvor digitalisering og uttesting av selvkjørende kjøretøy vil endre vårt forhold til bilen. Frode vil vise hvordan tradisjonelle verdikjeder utfordres av både nye og gamle aktører, og ikke minst hvordan ulike aktører kan ha flere roller i den nye verdikjeden. Hva skjer når bilprodusentene, plattformaktørene og norske selskaper skal tilby mobilitet som en tjeneste?

Frode er Direktør forretningsutvikling Mobilitet Knowit Objectnet.