Siv Wiken


Siv Wiken

Siv Wiken  deltar på Kollektivkonferansen 2021 i samtale med Bernt Reitan Jenssen adm.dir i Ruter As

«Tilbake til en ny og bedre normal?» Kollektivtrafikkens rolle etter pandemien!

Vi spør; Hvor viktig er kollektivtrafikken for å gjenåpne samfunnet på en bærekraftig måte, og for at folk skal kunne leve et «nynormalt» liv med reiseaktivitet uten kø, kork og kaos?

Siv Wiken er administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk As og har ledet AKT siden 2008. Hun er også styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og Kristiansand Brann og Redning.

Siv har vært personal- og organisasjonssjef  i Vest-Agder fylkeskommune og assisterende rådmann i Norddal kommune. Hun har utdanning som kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo, studier fra Institute of Higher Europeans Studies fra Haag og har bred bakgrunn fra HR og ledelse.