Malin Månsson


Portrett av Malin Månsson

Malin deltar på årets kollektivkonferanse i

parallell sesjon 3. “Er sykkelen den nye normalen? Norsken, Svensken, Dansken og Europeeren svarer”

Malin Månsson er strategisk trafikplanlegger, med sykkel som spesialfelt. Hun har jobbet på Trafikkontoret i Göteborgs stad siden 2013. Før dette var Project manager, Mobility Management i Mölndal i 7 år.

Månsson har master i Miljøvitenskap fra Lunds universitet.