Johan Gjærum


Portrett av Johan Gjærum

Johan er moderator for

parallellsesjon 1. «Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?»

Johan Gjærum leder Ruters strategi- og bærekraftsteam. Han har jobbet i Ruter siden 2019. Før Ruter har Johan bl.a. jobbet som strategikonsulent i Accenture og som regulator i Olje- og energidepartementet. Han kom til Ruter fra stillingen som CFO i Bright Products, et selskap som produserer off-grid solcelleløsninger.

Interessert i deling av data og datadeling som virkemiddel for å oppnå strategiske mål, hvilke barrierer vi står overfor og konkret – hvilke prosjekter som pågår i bransjen nå? Gå ikke glipp av parallellsesjon 1.

Mobilitet står overfor store endringer.  For å lykkes i å tilby innbyggerne attraktive tjenester må kollektivselskapene benytte de muligheter som ligger i smart bruk av data, både for å utvikle nye tjenester og sikre innsiktsdrevne beslutninger. Samfunnets verdiskaping vil kunne øke betraktelig om data kan deles effektiv og sikkert mellom aktører. Samarbeid blir med andre ord svært viktig om vi skal lykkes som bransje.