Christel Borge


Portrett Christel Borge

Christel deltar på konferansen med innlegget;

«Entur – Samferdselsdepartementet: Forprosjekt – Tverrsektorielt samarbeid rundt data»

i parallellsesjon 1. “Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?”

Entur har fått et mandat fra Samferdselsdepartementet som går ut på å utrede økt datasamarbeid og en felles dataplattform for kollektivbransjen. Samarbeid på tvers er viktig for at alle aktører skal kunne gi god informasjon til sine kunder. Da kan reisende få bedre oversikt over ruter, stoppesteder eller kombinasjoner av transport som er billigere eller raskere enn hva de ellers ville valgt også videre. Og de som planlegger infrastruktur eller er operatører innen kollektivtrafikk, vil ofte ha mulighet til å utnytte kapasiteten i transportsystemet bedre dersom de får bedre informasjon om for eksempel reisestrømmer.

Christel Borge er administrerende direktør i Entur AS. Hun kommer sist fra stillingen som administrerende direktør i Dipper AS, et Telenor-eid mobilselskap for bedrifter. Borge har hatt sentrale lederstillinger i Telenor-konsernet siden 2005, blant annet som Head of Group Strategy and CEO