Trond Hovland


Portrett av Trond Hovland

Trond deltar på kollektivkonferansen med innlegget;

«Veien til innovasjon går gjennom identifisering og senkning av barrierer»

i parallellsesjon 2. «Innovasjon i mobiliteten»

Trond vil i sitt innlegg gi noen eksempler på dette sett fra MaaS som eks. forretningsmodeller, tillit og delingskultur og hva som gjøres i Norge og Europa samt peke på styrker innenfor ITS i Norge og hvordan vi kan utnytte dem!

De neste årene vil all transport og samferdsel kobles mer sammen digitalt. Informasjon om skip, tog og ferger vil knyttes mer sømløst til tilbudet av buss, bildelingsordninger og sparkesykler. Dette er intelligente transportsystemer (ITS), og vil bidra til løpende innovasjon og produktutvikling underveis.

Trond Hovland har vært adm.direktør i ITS Norway (Intelligente Transport Systemer) siden 2009 og har spilt en viktig rolle i å fremme IKT og FoU i transportsektoren. Har vært initiativtager til å opprette landsomfattende samarbeidsplattformer for utvikling og implementering av ny teknologi, deriblant «Hårfagre» – et prosjekt med ambisjon om å «samle Norge til ett digitalt transportrike». Dette arbeidet har blant annet skapt fundamentet for etableringen av Entur.

Trond har bakgrunn fra Universitetet i Bergen samt BI og NHH.