Per Bjørn Holm-Varsi


Portrett av Per Bjørn Holm-Varsi

Hør Per Bjørns innlegg om samarbeid og innovasjon på årets konferanse!

Per Bjørn har over 20 års ledererfaring fra ulike offentlige virksomheter, både stat, kommune og fylkeskommune.

Han har vært divisjonsdirektør og  samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune, hvor han løftet frem innovasjon som satsingsområde. Finnmark fylkeskommune og etter hvert Troms og Finnmark fylkeskommune har utmerket seg som aktive offentlige innovasjonsaktører, og står blant annet bak «Innovasjonsløypa» som stadig flere kommuner og fylkeskommuner bruker som et verktøy for innovasjon.

Samarbeidsplattformen er en webportal for innovasjon. Hensikten er å koble sammen aktører som har samme problem for at de i lag skal arbeide for en løsning. Portalen skal også koble problemeierne opp mot de som kan utarbeide løsninger. På denne måten unngår vi at aktørene utvikler løsninger på den samme utfordringen hver for seg, men at vi sammen finner løsninger som passer flere. Bedre innovasjoner, hurtigere, rimeligere. Samarbeidsportalen er utviklet for TFFK, med sparring fra flere i samferdselsbransjen, f.eks. Kollektivtrafikkforeningen og ITS Norway.

Per Bjørn brenner for innovasjon, ledelse og utvikling. Organisasjonsutvikling har vært et gjennomgående tema gjennom yrkeskarrieren, i tillegg til tett samarbeid med politisk ledelse. Han er også styremedlem i Kollektivtrafikkforeningen.

 

Interessert i Innovasjon generelt og innen mobilitet spesielt? Gå ikke glipp dette innlegget!

Per Bjørn om innovasjon og innovasjonsprosesser:

«Funker det her, funker det over alt», har vi brukt å si hos oss i Troms og Finnmark fylkeskommune  Det betyr også at løsninger ikke nødvendigvis funker hos oss om de funker andre steder. Vi setter veldig stor pris på delingskulturen som er i Kollektivtrafikkforeningen, og vi stjeler med glede. Men vi ser også at vi ofte har behov for å utvikle tjenester og løsninger hos oss for å løse våre utfordringer. Det må vi gjøre selv om vi er en liten organisasjon, og kravet til effektivitet i innovasjonsarbeidet er større jo mindre organisasjonen er. Det gjør at innovasjonsprosessen i seg selv må være innovativ.