Call for speakers for 2024


Kollektivkonferansen 2024 «Sammen for enklere reiser» arrangeres 28. november 2024.

Norges viktigste konferanse og møteplass for alle som er interessert i mobilitet, samferdsel, kollektivtrafikk og bærekraftig bevegelsesfrihet!

Kollektivkonferansen arrangeres årlig av Kollektivtrafikkforeningen, den nasjonale bransjeorganisasjonen for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester.

Vi ønsker å ha et relevant og tidsaktuelt program og inviterer mobilitetsbransjen til å dele innspill ved å sende inn aktuelle forslag til innlegg via «Call for Speakers».

Vi tar i mot innspill forløpende.

Kontakt Elisabeth H. Berge elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no ved spørsmål!

 

 

Call for speakers

Please submit your abstract below

"*" obligatorisk felt

Full name*
Add the full name of the contact person
Which e-mail can we reach you on?
Which number can we reach you on?
Add URL for your website if you have one
Add the title of your abstract
Please insert your abstract. (Max. 600 words)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 128 MB.
    Do you have any comments you would like to add?