Hanne Nettum Breivik


Hanne deltar på konferansen med innlegget:

Think big! (Men velg en helhetlig og langsiktig tilnærming!)

i parallellsesjon 3. «AV – Miles ahead eller Miles behind»

Hanne Nettum Breivik er styreleder i ITS Norway, en rolle hun har hatt siden 2019. Hanne er ansatt i Entur AS som Direktør Marked og Mobilitet. Hun er opptatt av samspillet mellom teknologi, brukeropplevelse og -nytte og rammebetingelsene for å få dette på plass, og innlegget vil handle om nettopp dette.