Kollektivkonferansen 2020

Kollektivkonferansen 2020

Days Days
hours hours
min min
sec sec

Kollektivkonferansen 2020 går digital!

Kollektivkonferansen er det årlige møtestedet for alle som jobber med eller har interesse for kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til vår digitale kollektivkonferanse 19. november 2020!

Årets tema for konferansen er «Mennesket i mobiliteten», et tema som favner bredt men som også er kjernen i vår virksomhet.

Planleggingskomiteen, bestående av dyktige aktører fra bransjen, har siden  januar arbeidet med å sikre et sterkt og godt faglig program, som skal inspirere, engasjere og gi faglig påfyll. Så kom 12. mars, og vi har alle opplevd begrensinger på vår mobilitet samt muligheter for å møtes fysisk, men dette har også skapt nye muligheter og arena for samhandling.

Kollektivtrafikkforeningen besluttet allerede i april å kjøre årets kollektivkonferanse digitalt og vi arbeider nå med å legge til rette for at dette blir innovativt, fremoverlent og bra!

Vi har kanskje i år et enda større behov for en felles arena for påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Takket være ny teknologi og digital plattform, så kan vi i år nå frem til flere enn noensinne og arrangere Kollektivkonferansen med deltager rekord! Vi gjør vårt ytterste for å skape en konferanse som er tidsaktuell, relevant og viktig for deg!

Hva skjer med kollektivtrafikken og mobiliteten i Norge- og i Verden post Covid-19? Hvilken mobilitet vil vi etterspørre og hvordan blir veien videre?

Vi spør ledende aktører innen vårt fagfelt – de vil svare deg ansikt til ansikt!

Detaljer om programmet, påmelding og nærmere info legges ut fortløpende!

«Mennesket i mobiliteten»

Kollektivtrafikkens historie er kun noen hundre år gammel, og har hele tiden handlet om kunden. For hver enkelt handler reisen om transport for MEG, selv om en reisende ikollektivtrafikken deler transportmiddel med andre mennesker.

 Vi har tro på at vi ved hjelp av teknologi kan tilby et enda bedre mobilitetstilbud framover, hele tida med sikte på at det gjelder den enkelte kundes reise. Hvordan kan vi med dagens og framtidas teknologi tilpasse kollektivreisen slik at den passer den enkelte kunde best mulig? Og hva kan vi gjøre for at vårt tilbud til kunden er en god og trygg opplevelse?

Velkommen til Kollektivkonferansen 2020!

Har du spørsmål vedrørende årets Kollekitvkonfreanse? Ta gjerne kontakt!

Elisabeth H. Berge, rådgiver Kollektivtrafikkforeningen

Epost: elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no 

Tlf: +47 93089454