Portrett av Erik Aasheim

Erik Aasheim

Programleder "Mobilitet i omstilling"

Les mer
Portrett Mette Gundersen

Mette Gundersen

Statssekretær Samferdselsdepartementet

Les mer
Marco te Brömmelstroet portrett

Marco te Brömmelstroet

Chair of Urban Mobility Futures at the University of Amsterdam

Les mer
Portrett Espen Strand Henriksen

Espen Strand Henriksen

Mobilitetsutvikler, Kolumbus

Les mer
Portrett Johan C. Havelandd

Johan C. Haveland

CEO, Asistobe

Les mer
Portrett Lars Christian Grødem-Olsen

Lars Christian Grødem-Olsen

Mobilitets ekspert, Beta Mobility

Les mer
Portrett Wenche Pedersen

Wenche Pedersen

fagsjef mindre ulikhet i Ruter As

Les mer
Portrett av Per Bjørn Holm-Varsi

Per Bjørn Holm-Varsi

Innovatør, Troms og Finnmark fylkeskommune

Les mer
Portrett Johan Høgåsen-Hallesby

Johan Høgåsen-Hallesby

Co-founding partner, Beta Mobility

Les mer
Portrett Kristian Amlie

Kristian Amlie

Konsulent, Bouvet

Les mer
Bilde av ikon som viser et menneske

XX

Innleggsholdere bekreftes fortløpende!

Les mer