Foredragsholdere


Foto av Selda Ekiz

Selda Ekiz

Programleder "Mennesket i mobiliteten"

Les mer
Portrett Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister

Les mer
Portrett av Marianne Weinreich

Marianne Weinreich

Market Manager Smart Mobility Ramboll, Denmark

Les mer
Portrett av Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes

Førsteamanuensis og leder for BI Senter for Bærekraft og Energi

Les mer

Margareta Friman

Professor ved Karlstads universitet, Sverige

Les mer

Mohamed Mezghani

Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP)

Les mer
Portrett av Sofia Malander

Sofia Malander

VD hos AB Östgötatrafiken, Sverige

Les mer
Portrett Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter AS

Les mer
Portrett av Sangbreeta Moirta

Sangbreeta Moitra

Human behaviour, leadership presence, powerful communication & culture transformation amid crisis

Les mer
Portrett Marc Amblard

Marc Amblard

Founder and Managing Director of Orsay Consulting, US

Les mer
Portrett Aud Tennøy

Aud Tennøy

Forskningsleder Byutvikling og bytransport Transportøkonomisk institutt (TØI)

Les mer
Portrett Eivind Myhr

Eivind Myhr

Rådgiver Rutetilbud, Innlandstrafikk

Les mer
Portrett Amela Karahasanovic

Amela Karahasanovic

Seniorforsker, SINTEF Digital

Les mer
Portrett av Mathias Molden

Mathias Molden

Digital tjenesteutvikler, Kolumbus AS

Les mer

Mari Betanzo

Samfunnsøkonom i Urbanet Analyse

Les mer
Portrett Arve Kirkevold

Arve Kirkevold

Prosjektleder, Smart mobilitet og mikromobilitet, Statens vegvesen

Les mer
Portrett Gunnar Birkenfeldt

Gunnar Birkenfeldt

Konsept og forretningutvikler, imove

Les mer
Portrett av Ane Furu

Ane Furu

Direktør Nye mobilitetstjenester, Møller Mobility Group

Les mer
Portrett Mads Bruun Høy

Mads Bruun Høy

Business Director / Founding Partner, Æra Strategic Innovation

Les mer
Piktogram av et adrogynt menneske

Foredragsholdere bekreftes fortløpende!

Les mer
Piktogram av et adrogynt menneske

Foredragsholdere bekreftes fortløpende!

Les mer
Piktogram av et adrogynt menneske

Foredragsholdere bekreftes fortløpende!

Les mer