Narve Endresen


Portrett Narve Endresen

Narve deltar på konferansen med innlegget sammen med Jørgen Kjær :

«Førerløs stor buss i Stavanger. Utfordringer og muligheter»

i parallellsesjon 3. «AV – Miles ahead eller Miles behind»

Førerløs inn i fremtiden! Kolumbus og Vy vakte oppmerksomhet da vi 9. mai i år lanserte verdens første, store selvkjørende buss. Bussen trillet ut i Stavangers gater og presse fra hele verden strømmet til for å dekke den autonome lanseringen. For første gang ble en stor selvkjørende buss en del av et ordinært rutetilbud.
Prosjektlederne fra Kolumbus og Vy vil sammen gi en ærlig fortelling om hva autonomi i kollektivtrafikken innebærer av gleder og sorger. Vi har høstet mange erfaringer, og de vil vi gjerne dele på årets kollektivkonferanse.

Narve E. Endresen jobber som prosjektleder i Kolumbus, med ansvar for å følge opp selskapets satsing på selvkjørende elbusser. Han har tidligere jobbet som rådgiver/prosjektleder i både olje- og IKT-industrien på flere fagfelt, deriblant autonomi. Narve er utdannet innen industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger (UiS).