Jørgen Kjær


Portrett Jørgen Kjær

Jørgen deltar på konferansen med innlegget:

«Førerløs stor buss i Stavanger. Utfordringer og muligheter»

i parallellsesjon 3. «AV – Miles ahead eller Miles behind»

Førerløs inn i fremtiden! Kolumbus og Vy vakte oppmerksomhet da vi 9. mai i år lanserte verdens første, store selvkjørende buss. Bussen trillet ut i Stavangers gater og presse fra hele verden strømmet til for å dekke den autonome lanseringen. For første gang ble en stor selvkjørende buss en del av et ordinært rutetilbud.
Prosjektlederne fra Kolumbus og Vy vil sammen gi en ærlig fortelling om hva autonomi i kollektivtrafikken innebærer av gleder og sorger. Vi har høstet mange erfaringer, og de vil vi gjerne dele på årets kollektivkonferanse.

Jørgen Kjær jobber som forretningsutvikler i Vy, med ansvar for å bygge opp Vys satsing på selvkjørende buss. Han har tidligere jobbet som konsulent med kollektivtransport som fokusområde. Jørgen har en master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH).