Hanne Seter


Hanne deltar på konferansen med innlegget:

«Hvordan kan vi sikre at teknologien er mest mulig nyttig for samfunnet?»

i parallellsesjon 3. «AV – Miles ahead eller Miles behind»

Hanne Seter (PhD statsvitenskap) jobber som seniorforsker på SINTEF ved avdeling Mobilitet. Hanne jobber med anvendelse av teknologi i transportsystemet, inkludert brukerundersøkelser, evaluering av teknologi, og myndighetenes rolle i uttesting og implementering. Fokus på å teste og pilotere teknologi, samt å lære hvordan man skal samhandle for at teknologien skal bli mest mulig nyttig for samfunnet som helhet. Hanne er også arbeidspakkeleder for evaluering i EU-prosjektet MODI hvor man skal teste ut automatisert godstransport i en transportkorridor fra Nederland til Norge.