oui décor Praktisk info - Kollektivkonferansen

Praktisk info


Hva er Kollektivkonferansen?

Kollektivkonferansen er det årlige møtestedet for alle som jobber med eller har interesse for kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Konferansen arrangeres av Kollektivtrafikkforeningen, som er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitettjenester.

Kollektivkonferansen 2022 handler om mobilitet i omstilling. Hvordan blir fremtidens mobilitet og kollektivtrafikk i Norge. Og ikke minst – hvilket mulighetsrom har koronapandemien gitt oss slik at vi kan skape nye og mer bærekraftige reisevaner?

Hvordan deltar jeg?

Etter to år med digitale kollektivkonferanser, så arrangeres årets kollektivkonferanse både fysisk og digitalt. Vi gleder oss til å ønske velkommen til en fysisk samling lokalt i Oslo samt at vi benytter mulighetsrommet som den digitale flaten gir oss, til å samle alle med interesse for mobilitet og kollektivtrafikk i Norge, fra kontorstolen eller godstolen. Vi gjør vårt ytterste for å skape en interaktiv, inspirerende og relevant konferanse. Påmelding åpner 1. september 2022. Du deltar ved å melde deg på her.

Rabattkoder

Vi har rabattkoder for studenter, ungdomspolitikere samt interesseorganisasjoner. Ta kontakt!

Opptak av Kollektivkonferansen 2021

Opptak av kollektivkonferansen og presentasjoner fra 2021 finner du her

Kollektivprisen 2021

Kolumbus vant Kollektivprisen 2021 for sitt arbeid med De vant for sitt arbeid med mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort.

Les mer her

Kollektivprisen er kollektivbransjens årlige pris innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge og det er bransjen selv som nominerer !

Den deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Har bidratt til å forenkle folks liv
 • Har vært nytenkende
 • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører
 • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte

Prisen er en ren publikumspris som stemmes fram av deltakerne på Kollektivkonferansen 2021.

Les hvem som var nominert til fjorårets pris her.

Årets Ildsjel

Blant seks nominerte, var det ingen ringere enn Odd Aksland juryleder Bjørne Grimsrud presenterte som vinneren av den første Ildsjel-prisen i kollektivtrafikken i 2021.

Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen
 • Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben
 • Vært entusiastisk og inspirert andre til økt innsats
 • Er nytenkende og har bidratt til eller er en drivkraft for utvikling
 • Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger
 • Er ambassadør og talsperson på vegne av bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen. Les om de nominerte i 2021 her.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss!