Praktisk info


Hvordan får jeg tilgang til Kollektivkonferansen 2020 i opptak?

Opptak av konferansen i sin helhet er nå tilgjengelig for alle her.

Presentasjoner

Årets presentasjoner er tilgjengelig i PDF her. 

Hva er Kollektivkonferansen?

Kollektivkonferansen er det årlige møtestedet for alle som jobber med eller har interesse for kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Konferansen arrangeres av Kollektivtrafikkforeningen, som er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitettjenester.

Kollektivkonferansen 2021 handler om den nye normalen. Hvordan blir fremtidens mobilitet og kollektivtrafikk i Norge. Og ikke minst – hvilket mulighetsrom har koronapandemien gitt oss slik at vi kan skape nye og mer bærekraftige reisevaner?

Hvordan deltar jeg?

I løpet av juni måned avgjøres det hvilken plattform vi velger for årets konferanse.  Fra 1. oktober åpner vi for påmelding samt at vi offentliggjør innleggsholdere fortløpende. Vi gjør vårt ytterste for å skape en interaktiv, inspirerende og relevant konferanse.

Rabattkoder

Vi har rabattkoder for studenter, ungdomspolitikere samt interesseorganisasjoner. Ta kontakt!

Kollektivprisen 2021

Kollektivprisen er kollektivbransjens årlige pris for tiltak innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge, som bidrar til å forenkle folks liv.

I år er det du og alle andre publikummere på Kollektivkonferansen 2021 som skal velge årets vinner, dvs. i år er Kollektivprisen en ren publikumspris! Bli med å stemme frem din favoritt.

Fjorårets nominerte ble presentert en for hver dag i uke 40, se de nominerte her.

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss!

Add to Calendar