Praktisk info


Hva er Kollektivkonferansen?

Kollektivkonferansen er det årlige møtestedet for alle som jobber med eller har interesse for kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Konferansen arrangeres av Kollektivtrafikkforeningen, som er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitettjenester.

Kollektivkonferansen 2021 handler om den nye normalen. Hvordan blir fremtidens mobilitet og kollektivtrafikk i Norge. Og ikke minst – hvilket mulighetsrom har koronapandemien gitt oss slik at vi kan skape nye og mer bærekraftige reisevaner?

Hvordan deltar jeg?

Årets kollektivkonferanse arrangeres digitalt. Vi benytter mulighetsrommet som den digitale flaten gir oss til å samle alle med interesse for mobilitet og kollektivtrafikk i Norge, fra kontorstolen eller godstolen. Vi gjør vårt ytterste for å skape en interaktiv, inspirerende og relevant konferanse. Du deltar ved å melde deg på her.

Rabattkoder

Vi har rabattkoder for studenter, ungdomspolitikere samt interesseorganisasjoner. Ta kontakt!

Opptak av Kollektivkonferansen 2021

Opptak av dagens konferanse gjøres tilgjengelig for alle deltagerne på tilsendte lenke i løpet av ettermiddag / kveld 18. november.

Opptak gjøres tilgjengelig for alle på Kollektivtrafikk.no etter 2. desember.

Presentasjoner 2021

Presentasjoner i PDF gjøres tilgjengelig på Kollektivtrafikk.no umiddelbart etter konferansen 18. november.

Kollektivprisen 2021

Kollektivprisen er kollektivbransjens årlige pris innen mobilitet og kollektivtrafikk i Norge og det er bransjen selv som nominerer !

Den deles ut til en organisasjon for arbeid, tiltak eller prosjekt som:

 • Har bidratt til å forenkle folks liv
 • Har vært nytenkende
 • Der de gjerne har samarbeidet med flere aktører
 • Har utnyttet tilgjengelige ressurser på en god måte

Prisen er en ren publikumspris som stemmes fram av deltakerne på Kollektivkonferansen 2021.

Les hvem som er nominert til årets pris her. Hvem synes du er en verdig vinner?

Årets Ildsjel

Deles ut til en person som oppfyller alle eller noen av kriteriene nedenfor:

 • Vært engasjert og aktiv og bidratt til samarbeid i bransjen
 • Har gjort en innsats utover det man kan forvente i jobben
 • Vært entusiastisk og inspirert andre til økt innsats
 • Er nytenkende og har bidratt til eller er en drivkraft for utvikling
 • Har satt spor etter seg i bransjen og har drevet fram nye mobilitetsløsninger
 • Er ambassadør og talsperson på vegne av bransjen
 • Er en pådriver for innovasjon og samarbeid

Prisen er en jurypris som deles ut på Kollektivkonferansen. Les om de nominerte her.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss!

Hvordan får jeg tilgang til Kollektivkonferansen 2020 i opptak?

Opptak av konferansen i sin helhet er  tilgjengelig for alle her. Presentasjonene fra 2020 finner du i PDF her.