Tom Nørbech


Portrett Tom Nørbech

Tom deltar i parallellsesjon 1. «Samkjøring, endelig moden» med innlegget

«Hvordan lykkes med samkjøring? Med AtB bestillingstransport som garantist»

 

I AtB utforsker vi for tiden en kombinasjon av samkjøring og bestillingstransport, som fjerner den usikkerheten man i dag har med samkjøring knyttet til om man faktisk får tur. Bilførere får mulighet til å tilby ledige seter i sine privatbiler gjennom en app. De som skal ut og reise uten bil legger inn ønsket reisemål i AtBs app. Deretter gjøres det en spørring i samkjørerdatabasen for å se om det er mulig å finne en match. Dersom det ikke er noen tilgjengelige seter i en privatbil, vil man tilbys tur med AtBs bestillingstransport.  Altså stiller AtB som garantist for at man får tur.

I september og oktober vil vi gjennomføre en prosess for å finne ut om dette er en type tjeneste som reisende ønsker seg, og hvordan den isåfall bør utformes for å virke attraktivt. Under konferansen vil prosessen være gjennomført, og det vil være interessant for deltakerne å høre om resultatene uansett hva utfallet blir