Siv Wiken


Siv Wiken

Siv deltar i panelsamtalen «Mobilitet i omstilling: muligheter og utfordringer».

Siv Wiken er administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk As og har ledet AKT siden 2008. Hun er også styreleder i Kollektivtrafikkforeningen og Kristiansand Brann og Redning. Siv har vært personal- og organisasjonssjef  i Vest-Agder fylkeskommune og assisterende rådmann i Norddal kommune. Hun har utdanning som kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo, studier fra Institute of Higher Europeans Studies fra Haag og har bred bakgrunn fra HR og ledelse.