Sigrid Koppen Håland


Sigrid deltar på konferansen i parallellsesjon 2: Kundeadferd i en fleksibel hverdag

«Vi må finne innsikt og forstå kundenes behov» er mantra for aktører i de fleste bransjer. Men hvilken kundeinnsikt er relevant for mobilitets- og kollektivbransjen og hvordan finne den? Hva vil det si å ha og bruke innsikten når bransjen er i omstilling? Og ikke minst – hvorfor er kundeinnsikt viktig generelt og for mobilitets- og kollektivbransjen spesielt?

Sigrid Koppen Håland er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Hun har svært kort fartstid i mobilitetsbransjen, men har i snart 15 år arbeidet med kundehatten på hodet. Hun har jobbet med kjente og godt likte merkevarer som Kavli/Q-meieriene, Tryg og Sbanken. Sigrid er nysgjerrig og analytisk, og har som grunnholdning at det alltid er noe vi kan gjøre bedre og smartere, og at de beste løsningene finner vi når vi jobber sammen.