Ole Kristian Gjertsen


Portrett Ole Kristian Gjertsen

Ole Kristian Gjertsen deltar på Kollektivkonferansen med innlegget

«Fire fysiske klimarisikoer som vil har påvirkning på mobilitetsbransjen fremover»

Ruter har i samarbeid med sine operatører utarbeidet en klimarisikorapport og identifisert at det særlig er fire fysiske klimarisikoer som vil ha påvirkning på mobilitetsbransjen fremover. Vi presenterer fire fysiske klimarisikoer som vil ha påvirkning på mobilitetsbransjen fremover.

Ole Kristian Gjertsen er senior rådgiver strategi og bærekraft i Team strategi og bærekraft i Ruter As.