Marius Halle


Marius Halle

Marius presenterer

«Nordisk Mobilitetskonkurranse 2022/2023 av Applied Autonomy og Konkurransegrunnlaget for 2023»

 i parallellsesjon 3. «AI – Miles ahead eller Miles behind»

Basert på gode erfaringer i 2022 vil Applied Autonomy i samarbeid med Kongsberg By&Lab og ITS Norway utlyse en ny konkurranse for 2023. Vårt mål med konkurransen er å bidra til økt forståelse for hvordan fremtidens mobilitetsløsninger kan bidra til mer mobilitet og god stedsutvikling med mindre arealforbruk, energibruk og ressursbruk som er viktig for å oppnå bærekrafts målene. Konkurransegrunnlaget for 2023 blir presentert på Kollektivkonferansen 10. november.

Marius Halle har jobbet hele sin  karriere i skjæringspunktet mellom teknologi og kommersialisering. De siste årene to årene har han arbeidet i Applied Autonomy med ansvar for salg, vekst og kommersialisering. Han har over 20 års erfaring fra telekombransjen, samt noen år i mediebransjen. Marius lever og ånder for smarte bærekraftige løsninger og gode kundeopplevelser som gir kundeverdi.