Lars Christian Grødem-Olsen


Portrett Lars Christian Grødem-Olsen

Lars Christian deltar på årets kollektivkonferanse med innlegget

«Dagen derpå for mikromobilitet»

Festen er over, investorene er borte og kostnadene øker drastisk. Vi kan finne oss på et sted neste år hvor vi ikke har tilbud i mindre kommuner. Lars Christian tar oss igjennom hvorfor.

Lars Christian Grødem-Olsen var tidligere daglig leder for TIER i Norge og startet opp deres avdeling i Norge. I dag er han konsulent i Beta Mobility og hjelper offentlige aktører med å forstå mikromobilitet.