Kasper Dam Mikkelsen


Portrett Kasper Dam Mikkelsen

Kasper Dam Mikkelsen deltar med innlegget

«Samkjøring integrert med kollektivtrafikk – erfaringer fra Danmark og Nederland og på vej i Norge»

i parallellsesjon 1. «Samkjøring, endelig moden»

Hør Kasper fortelle om hvordan nabogo revolusjonerer hverdagstrafikken i distriktene i Danmark og Nederland gjennom kobling av samkjøring og kollektivtrafikk.

Samferdsel mellom land og by har lenge vært utfordret, og med økt privat bilkjøp og færre passasjerer må kollektivselskapene tenke helt nytt. Nabogo unytter den enorme ledige kapasiteten i private biler og gjør den tilgengelig for alle i et integrert kollektivtilbud, som er særlig attraktivt for de som bor i distriktene.

Kasper Dam Mikkelsen er utdannet i miljøplanlegger fra Roskilde Universitet og har arbeidet 12 år i den danske ingeniørforening, rådgivningsfirmaet NIRAS og klyngeorganisasjonen CLEAN. Kasper vokste opp på øya Als i Danmark med lang vei til skole og arbeid, og hvor samkjøring frem til omkring år 2000 var den mest anvendte mobilitetsformen.

I 2018 stiftet han sammen med en venn ”nabogo” og har med stor suksess gjenoppfunnet den gode gamle, billige og miljøvennlige adferd ved å integrere samkjøring i kollektivtrafikken.

Les gjerne mer på www.nabogo.com/no