Julija Glisovic


Portrett Julija Glisovic

Julija deltar på årets konferanse i «Pecha kucha- style» sesjonen der vi fokuserer på bærekraft, energioptimalisering og effektivisering, med innlegget

«Bussen som får “snike i kø”: Proaktiv trafikkstyring på Fv. 120 i Rælingen»

Hun forteller hvorfor dette prosjektet er utpekt som et godt eksempel på innovative tiltak innenfor smart og bærekraftig mobilitet i norske byer, og hva som skjedde i kulissene for å få dette til.

Julija Glisovic jobber som Spesialrådgiver Framtidens Transporter innen mobilitet og samfunn, rådsområde samferdsel i Viken fylkeskommune.