John Hultén


Portrett John Hultén

John deltar på årets konferanse der han presenterer

Rådslaget – Framtidens kollektiva mobilitet

Rådslaget är ett initiativ för förnyelse av kollektivt resande. Initiativet har tagit avstamp i de utmaningar kollektivtrafiken upplevde under pandemin och det möjlighetsfönster som då öppnades för att utmana gamla sanningar och utforska nya perspektiv.

Arbetet har pågått i över ett år och har engagerat ett 80-tal ledande experter inom kollektivtrafik, andra delade mobilitetstjänster, stadsplanering och forskning. Utifrån fem fokusområden, som mejslades fram av experterna i en process under hösten 2021, har befintlig forskning lyfts fram och sammanställts. Forskare knutna till K2 och med koppling till Lunds universitet, VTI, Malmö universitet, Linköpings universitet och Rise har deltagit i arbetet.

Les mer og last ned rapporten her: https://www.radslaget.se/

John Hultén er föreståndare för K2. Han har disputerat i statsvenskap ved Lunds universitet og han har forsket på politiske besluttningsprosesser, transportplanlegging og finansiering. Han har mer en 15 års erfaring av arbeid med transport på regional og nationelt nivå i Sveige, feks. fra Trafikverket og Näringsdepartementet.