Johan C. Haveland


Portrett Johan C. Havelandd

Hør Johans innlegg om game-changere innen kollektivtransport på årets kollektivkonferanse

«Hvordan AI bidrar til omstilling innen kollektivtransport»

 Asistobes game changer teknologier skjer ved å kombinere multiple datakilder for å gi kundene dyp forståelse av innbyggernes virkelige reisemønstre (fremtidig etterspørsel), og lar dem bruke denne innsikten til å organisere kollektivnettverket mest mulig kostnadseffektivt (tilbud). Vi får demonstrert dette med virkelige data fra en norsk by.

Johan C. Haveland har jobbet med kollektivtrafikk i 15 år bl.annet i Skyss og Bybanen. Med visjonen og ønsket om å forbedre og optimalisere kollektivtrafikk i hele verden, ved hjelp kunstig intelligens og AI, etablere han Asistobe AS.  Et innovativt selskap fra Bergen som utvikler planleggingsverktøy for kollektivtransport for å gjøre kollektivtrafikk mer kostnadseffektivt ved hjelp av dataanalyse og kunstig intelligens.