Jens Andreas Pettersen


Portrett Jens Andreas Pettersen

Jens deltar  med innlegget

«Samkjøring i eksisterende, trygge nettverk»

i parallellsesjon 1. «Samkjøring endelig moden»

I dette innlegget deler CEO Trine Fjellberg Falnes Sponds ambisjoner som bærekraftselskap, herunder reduksjon av antall bilreiser knyttet til fritidsaktiviteter, kamper og treninger. Designer Jens A. Pettersen gir et kort innblikk av arbeidet så langt.

Spond utforsker et mulig samarbeid med Stavanger Kommune og Kolumbus med mål om å forenkle og effektivisere samkjøring i Spond.
Spond’s suksess bygger på en lang tradisjon for åpenhet og tett samarbeid med brukere, idrettslag og offentlige aktører. Vi er ivrige etter å lære mer fra fagmiljøene som jobber med kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Vårt mål er å gjøre samkjøring mer effektivt, smertefritt og den foretrukne måten å organisere transport til/fra treninger og kamper for Sponds to millioner brukere.

Spond er Norges desidert mest anvendte tjeneste for organisering av klubber, idrett og fritidsaktiviteter. Lær mer på Spond.com