Fride Johanne A. Lundestad


Portrett av Fride Johanne Abouyoussef Lundestad

Fride Johanne deltar på årets konferanse med innlegget

«De nære ting, de kjære ting, de svære ting»

i parallellsesjon 2. «Kundeadferd i en fleksibel hverdag»

Under koronapandemien ba vi folk om å ikke reise kollektivt, og de stilte opp. Mange gikk over til å kjøre bil, og da særlig elbil. Vi ser at mange har fortsatt med det, men det som var et nødvendig valg da, er kanskje ikke et like godt valg videre.

Fride Johanne Abouyoussef Lundestad jobber som Analytiker i Ruter As