Erling Sande


Erling deltar i panelsamtalen

«Mobilitet i omstilling: muligheter og utfordringer»

Erling Sande er stortingsrepresentant for Senterpartiet og representerer Sogn og Fjordane. Han er leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Sande var medlem av Bremanger kommunestyre 1999–2003 og Sogn og Fjordane fylkesting 1999–2007. I 2003 ble han medlem av fylkesutvalget og ansatt som politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe.

I 2005 ble han stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, da han rykket inn som vararepresentant for statsråd Liv Signe Navarsete. Sande var leder i Stortingets energi- og miljøkomité 2009–2013 og nestleder i Senterpartiets stortingsgruppe 2009–2010. Han søkte ikke gjenvalg til Stortinget i 2013.

I 2013 ble Sande konserndirektør for strategi og utvikling i Sogn og Fjordane Energi på Sandane, men er nå tilbake i politikken for fullt!