David Mothander


David deltar i rundebordsamtalen om

«Hvordan samarbeider vi smartere om fremtidens mobilitet?»

Ambisjonene om bærekraftig mobilitet for alle er høye. Vi blir flere og flere, og veksten skal utelukkende løses med kollektiv, sykkel og gange. Hvordan skal vi nå målene når den offentlige lommeboka bare har midler til deler av ambisjonene? Hvordan får vi til de gode samarbeidene på tvers i det offentlige og legger til rette for for private initiativ? Til denne samtalen har vi samlet et panel med sterke meninger, og gode ideer til hvordan vi kan få til mer for mindre.

David Mothander er ansvarlig for Public Policy på mobilitetsplattformen Bolt. Bolt er et estisk selskap som blant annet tilbyr taxitjenester, el-sparkesykler, el-sykler, bildeling og matleveranser. Selskapet har hovedkontor i Tallinn og har virksomhet i 300 byer i 45 land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. David har lang erfaring med IT- og telekombransjen og har blant annet tidligere vært forbundsdirektør for IT&Telekomföretagen, Nordic Policy Counsel på Google, direktør for regulatoriske spørsmål ved teleoperatøren 3 og som juridisk rådgiver ved Post- och Telestyrelsen, PTS. David er utdannet jurist fra Stockholms universitet.