Christel Borge


Portrett Christel Borge

Christel Borge, adm. dir. i Entur, deltar på konferansen i innlegget;

«Veien mot ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling»

Kollektivtrafikkforeningen har det siste året gjennomført prosjektet «Bedre og mer effektivt samarbeid for bærekraftig mobilitet». Dette er nå fulgt opp av spennende prosesser mellom kollektivselskapene, med ambisjoner om å samle bransjen i ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling.

I dette innlegget får vi en oppdatering på dette arbeidet og hvor kursen er satt, med noen sentrale stemmer i bransjen:

  • Knut Sletta, jernbanedirektør og leder for arbeidsgruppe samarbeid for digital tjenesteutvikling
  • Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. Ruter og nestleder Kollektivtrafikkforeningens styre
  • Christel Borge, adm.dir. Entur

Samtalen ledes av Eirik Norman Hansen.

Kollektivtrafikk har en avgjørende rolle for å nå klima- og bærekraftsmålene, og skape gode og livskraftige byer og distrikter. Skal vi utnytte det enorme potensialet, står vi foran store og komplekse utfordringer med å utvikle, digitalisere, integrere og rulle ut nye tjenester. Det forutsetter et enda tettere samarbeid enn i dag.