Camilla Selch


Camilla deltar i rundebordsamtalen om

«Hvordan samarbeider vi smartere om fremtidens mobilitet?»

Ambisjonene om bærekraftig mobilitet for alle er høye. Vi blir flere og flere, og veksten skal utelukkende løses med kollektiv, sykkel og gange. Hvordan skal vi nå målene når den offentlige lommeboka bare har midler til deler av ambisjonene? Hvordan får vi til de gode samarbeidene på tvers i det offentlige og legger til rette for for private initiativ? Til denne samtalen har vi samlet et panel med sterke meninger, og gode ideer til hvordan vi kan få til mer for mindre.

Camilla Selch leder avdeling for strategi og organisasjon i Skyss og har gjennom de seneste 20 år jobbet både i offentlig og privat sektor i Danmark og Norge bl.a. Finansministeriet (DK), Falck IT (DK), DSB (DK) og Digitaliseringsdirektoratet (NO). Hun er i øyeblikket særlig opptatt av for hvordan vi får til mer bærekraftig mobilitet i en krisesituasjon. Camilla er utdannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har studert innovasjon i offentlig sektor og kriseledelse fra CBS, Copenhagen Business School.