Bjørne Grimsrud


Portrett Bjørne Grimsrud

Klimaforpliktelser og nullvekstmålet – derfor må kollektivtrafikken lykkes!

Bjørne Grimsrud innleder om hvordan trafikkutviklingen under og etter korona påvirker om vi overholder Paris-avtalen og våre klimaforpliktelser, og deltar i panelsamtalen Mobilitet i omstilling: muligheter og utfordringer.  Les rapporten «Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser»

Bjørne Grimsrud er administrerende direktør på Transportøkonomisk institutt. Grimsrud er cand.oecon fra Universitetet i Oslo, og har hatt ulike direktørstillinger i både Vegvesenet og i Statsbygg. Fra tidligere år kan han skilte med å ha vært forskningsleder i Fafo, prosjektkoordinator i Den internasjonale faglige samorganisasjonen (IFS) og rådgiver i Utenriksdepartementet.