Arild Tjomsland


Arild deltar på konferansen med innlegget:

Kan folk belønnes tilbake på bussen?

I parallellsesjon 2: Kundeadferd i en fleksibel hverdag

Folk trenger færre begivenhetsløse bilturer mutters alene i kjedelige kjøretøy. Men miljøhensyn i seg selv ikke skaper nok motivasjon hos tilstrekkelig mange folk, til å oppnå den adferdsendringen som må til for å nå nullvekstmålet. Positive virkemidler må til for å gjøre endring enklere! Men vi har et ess i ermet, det mest kraftige påvirkningsverktøyet noensinne: Smartmobilen. Vi deler våre erfaringer med anvendt gamification, kampanjer rettet mot bedrift og mot privat, fra initiativ i Bodø, Östersund, Buskerudbyen og Trondheim, samt oppdrag for Kolumbus og BaneNOR.

Arild Tjomsland er industridesigner og prosessleder. Han har utviklet og introdusert innovasjonsprogrammer hos store norske bedrifter med global rekkevidde og ledet prosjekter for å fremme bærekraft siden 2006. Med Kobla prøver Arild å gjøre samfunnets nullvekstmål til et personlig anliggende for hver enkelt av oss.