Call for speakers 2021


Den nye normalen og hvordan vi forbereder oss på tiden post-Covid 19 preger hele kollektiv- og mobilitetsbransjen. Det blir også tema på Kollektivkonferansen 18. november 2021 – og nå søker vi etter nye, spennende innlegg til konferansen!

Kollektivtrafikkforeningen inviterer forskningsmiljøer, konsulentselskaper, medlemmene våre og andre interesserte til å sende inn abstracts og / eller informasjon om prosjekter og tiltak til Kollektivkonferansen 2021. Det overordnede tema er “den nye normalen” – Fremtidens kollektivtraikk i Norge mot 2025  og vi søker informasjon om relevante prosjekter og rapporter som skal publiseres fra nå og frem mot november 2021.

Ønsker du nærmere informasjon samt forslag til tematikk – “den nye normalen”? se her:

Ønsker dere å synliggjøres på kollektivbransjens store konferanse, som samlet over 600 deltakere i 2020? Send inn abstract innen 15.august – og gjerne før.

Planleggingskomiteen for konferansen tar løpende imot rapporter og prosjekter som kan være aktuelle for Kollektivkonferansen – kollektiv- og mobilitets bransjens viktigste møteplass!

Add to Calendar

Call for speakers

Please submit your abstract below

"*" indicates required fields

Full name*
Add the full name of the contact person
Which e-mail can we reach you on?
Which number can we reach you on?
Add URL for your website if you have one
Add the title of your abstract
Please insert your abstract. (Max. 600 words)
Drop files here or
Max. file size: 50 MB.
    Do you have any comments you would like to add?
    Consent*
    Add to Calendar