Call for speakers 2022


Mobilitet i omstilling og hvordan vi omstiller oss fremover engasjerer hele kollektiv- og mobilitetsbransjen. Det blir også tema på Kollektivkonferansen 10. november 2022 – og nå søker vi etter nye, spennende og aktuelle innlegg til konferansen!

Kollektivtrafikkforeningen inviterer forskningsmiljøer, konsulentselskaper, medlemmene våre og andre interesserte til å sende inn abstracts og / eller informasjon om prosjekter og tiltak til Kollektivkonferansen 2022. Det overordnede tema er «Mobilitet i omstilling» – Fremtidens kollektivtrafikk i Norge mot 2025  og vi søker informasjon om relevante prosjekter og rapporter som skal publiseres fra nå og frem mot november 2022.

Se gjerne rapportene

Ny normal for kollektivtransporten – Statens vegvesen for Samferdselsdepartementet, April 2022

Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen – Deloitte på oppdrag av Kollektivtrafikkforeningen

Ønsker dere å synliggjøres på kollektivbransjens store konferanse, som samlet over 550deltakere i 2021? Send inn abstract innen 7. septemberutvidet frist.

Planleggingskomiteen for konferansen tar løpende imot rapporter og prosjekter som kan være aktuelle for Kollektivkonferansen – kollektiv- og mobilitets bransjens viktigste møteplass!

Add to Calendar