Call for speakers 2022


Mobilitet i omstilling og hvordan vi omstiller oss fremover engasjerer hele kollektiv- og mobilitetsbransjen. Det blir også tema på Kollektivkonferansen 10. november 2022 – og nå søker vi etter nye, spennende og aktuelle innlegg til konferansen!

Kollektivtrafikkforeningen inviterer forskningsmiljøer, konsulentselskaper, medlemmene våre og andre interesserte til å sende inn abstracts og / eller informasjon om prosjekter og tiltak til Kollektivkonferansen 2022. Det overordnede tema er «Mobilitet i omstilling» – Fremtidens kollektivtrafikk i Norge mot 2025  og vi søker informasjon om relevante prosjekter og rapporter som skal publiseres fra nå og frem mot november 2022.

Se gjerne rapportene

Ny normal for kollektivtransporten – Statens vegvesen for Samferdselsdepartementet, April 2022

Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen – Deloitte på oppdrag av Kollektivtrafikkforeningen

Ønsker dere å synliggjøres på kollektivbransjens store konferanse, som samlet over 550deltakere i 2021? Send inn abstract innen 7. septemberutvidet frist.

Planleggingskomiteen for konferansen tar løpende imot rapporter og prosjekter som kan være aktuelle for Kollektivkonferansen – kollektiv- og mobilitets bransjens viktigste møteplass!

Add to Calendar

Call for speakers

Please submit your abstract below

"*" obligatorisk felt

Full name*
Add the full name of the contact person
Which e-mail can we reach you on?
Which number can we reach you on?
Add URL for your website if you have one
Add the title of your abstract
Please insert your abstract. (Max. 600 words)
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 128 MB.
    Do you have any comments you would like to add?